ihale-soru-cevap-logo.png

" üstünde " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, 1. bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı ( nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi) 2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %… […] << Devamını Oku>> [138]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat gereği ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatları hariç diğer isteklilerin geçici teminat mektuplarının ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmesi gerekmekteyse de, idarece geçici teminat mektuplarının belge eksikliğinin tespiti, aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmaması veya yaklaşık maliyetin üstünde teklif verilmesi gibi kesin olan tespitlerden sonra iade edilmesi ve bu durumun ihale sonucunu değiştirmeyeceği aç << Devamını Oku>> [581]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen temyiz isteminin kabulü ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.04.2013 tarihli ve E:2012/1428, K:2013/831 sayılı kararının bozulmasına ilişkin kararda, “Dosyanın incelenmesinden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü tarafından "Artvin – Erzurum Karayolundaki Ripaj Tünellerinin ve Artvin – Ardanuç Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşlerinin Yapılması" i << Devamını Oku>> [468]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Verilen tekliflerden ikinci en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin, diğer teklifin ise davalı idarenin ihale konusu iş için ayırdığı ödeneğin üstünde olduğu, en avantajlı teklif olarak belirlenen iş ortaklığının teklifinin ise, çok düşük kırımla yaklaşık maliyete çok yakın sunulduğu görülmektedir. Bu durumda, kaynakların verimli kullanılmaması, yeterli rekabetin oluşmaması sebebiyle kamu menfaati göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi yönündeki işlem hukuka uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [434]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

        Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-798 Sayılı Kararında:      İlgili mevzuat hükümleri gereğince, yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olduğu ihalelerde, ihale ilanının, ihale tarihinden en az kırk gün önce yapılması gerektiği ve ihalenin sadece yerli isteklilere açık olarak yapılamayacağı anlaşılmıştır.      Başvuruya konu ihalede; ihale ilanının, ihale tarihinden en az 40 gün önce [&h << Devamını Oku>> [509]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısımlı yapılan mal alımı ihalesinde yaklaşık maliyet vb. belirlendikten sonra firmalardan teklifler alındı ve tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde tekliflerin olduğu görüldü. -Yaklaşık maliyetin güncellenip yeniden oluşturulması ve ihalenin eldeki tekliflere göre sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? Bu konu ile alakalı herhangi bir karar vb. var mıdır? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [380]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin kapsamında 3 firmadan teklif alınmış ancak 3 firmanın vermiş olduğu teklifin ortalaması (yaklaşık maliyetimiz) doğrudan temin limitinin üstünde. Alım yapılacak firmanın teklifi ise doğrudan temin limitinin altında. Düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, piyasa fiyat araştırma tutanağı ve onay belgelerinde yaklaşık maliyetin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda alımın en uygun tekliften (doğrudan temin limitinin […] << Devamını Oku>> [1155]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım merhaba, yapım ihalesinde örnek olarak yaklaşık maliyet: 8.500.000 teklif edilen bedel 12.750.000. Tek teklif olduğundan Komisyon Olarak % 120 den de fazla olan bu ihaleyi kabul etme şansımız var mı? Ne yapmamızı önerirsiniz?Tşk…. << Devamını Oku>> [964]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Hizmet Alım İhalesi yaptık. Firmaları aşırı düşük sorgulamasına tabi tuttuk. Firma aşırı düşük açıklaması verirken ihalede vermiş olduğu kalem fiyatın altında veyahut üstünde açıklama verebilir mi? Birde kalemler arası fiyat değişikliği yapabilir mi? Örneğin: Kümülatif toplam değişmeyecek şekilde bir kalemi artırıp diğer kalemi azaltma yapabilir mi? Açıklama verirken birim fiyat teklif cetvelinde vermiş olduğu […] << Devamını Oku>> [259]