Yaklaşık maliyetin üstünde teklifin değerlendirilmesi

Yayın Tarih: 07.04.2016 03:04
Özet

Üstadım merhaba, yapım ihalesinde örnek olarak yaklaşık maliyet: 8.500.000 teklif edilen bedel 12.750.000. Tek teklif olduğundan Komisyon Olarak % 120 den de fazla olan bu ihaleyi kabul etme şansımız var mı? Ne yapmamızı önerirsiniz?Tşk….


Üstadım merhaba, yapım ihalesinde örnek olarak yaklaşık maliyet: 8.500.000 teklif edilen bedel 12.750.000. Tek teklif olduğundan Komisyon Olarak % 120 den de fazla olan bu ihaleyi kabul etme şansımız var mı? Ne yapmamızı önerirsiniz?Tşk….


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği ile ilgili,

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.

İhalenizde öncelikle yaklaşık maliyetinizin hatalı olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm. Yaklaşık maliyetiniz ile teklif edilen bedel arasında %50 fark var. Yaklaşık maliyetinizde hata var ise yaklaşık maliyetinizi güncelleyin (Yaklaşık maliyetle ilgili düzeltme, ihale komisyonu tarafından ve komisyonunca düzenlenen tutanakla olabileceği gibi ihale komisyonu kararında da belirtilerek düzeltme işlemi yapılabilir. İhale yetkilisinin düzeltme yetkisi bulunmamaktadır.)

Yaklaşık maliyette hata yok ise ihale komisyonu kabul edilebilir nitelikte görüyor, ödeneğinin olması, ihale konusu hizmetin önemine binaen kamu yararı ve hizmet gerekleri gerekçelendirilebiliyor ise sorumluluk idarenize ait olmak üzere ihale bu istekli üzerine bırakılabilir.

Yaklaşık maliyetin ne kadar üzerindeki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenebileceğine ilişkin sınır yoktur. Taktir idarenin.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap