ihale-soru-cevap-logo.png

" uygulanır " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için verilen süre içinde sunulmaması halinde  sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, ancak yasaklama << Devamını Oku>> [101]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilebilmesi veya hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu sermaye şirketinin de bu sebeple ihale dışı bırakılabilmesi için, hakkında yasaklılık kararı verilen ya da 59 uncu madde yollaması gereğince hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması gerekmekle birlikte, hakkında kamu davası açılan bir şirket müdürünün, 4734 sayılı K << Devamını Oku>> [70]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale sürecinde, ihaleye teklif vermek, birtakım taahhütlerde bulunmak ve ihale sürecinin sonunda sözleşme imzalamak gibi hak ve borç doğurucu işlemler söz konusu olduğundan ihale sözleşmesini tüzel kişiliği temsilen imzalayacak kişilerin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. İhale sistemimizde ihaleye katılım engeli olarak 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen durumlara bakıldığında sayılan durumlarda olan isteklilerin ihaleye katılma << Devamını Oku>> [24]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda da belirtildiği üzere “. ... Park İnşaatı” yapım işine ilişkin sözleşmenin fesih nedeni ilgili proje firması tarafından hazırlanan uygulama projelerinin hatalı olmasıdır. Zira, söz konusu işte herhangi bir çalışmaya başlanmadan, zeminin market olması nedeniyle hazırlanmış olan uygulama projelerinin önemli oranda değiştirilmesi zorunluluğunun bulunması, uygulama projelerinin kusurlu olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, kusurlu bir eser gerçekleştirildiği takdirde, iş sahibi sözleş << Devamını Oku>> [48]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, daha önce yapmış olduğumuz ve alımını tamamladğımız bir mal alımı ihalesinde (yedek parça) hem sözleşmede hemde teknik şartnamede ürünler için belli bir garanti süresi istemiştik …aldığımız ürünlerde arızalananlar oldu ve yükleniciden bu ürünleri değiştirmesini değitirmediği takdirde idaremizce ürünlerin piyasadan temin edileceğiğini ve temninatından karşılanacağını yüklenciye bidirdik..fakat ü << Devamını Oku>> [151]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu hususlar çerçevesinde somut olaya bakıldığında, ihalenin uyuşmazlığa konu kısımlarına ilişkin olarak, başvuru sahibi tarafından yerli malı belgesi sunulduğu ve ihale dokümanında da yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacağına yönelik düzenleme bulunması karşısında, idare tarafından öncelikle tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olarak teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun bulunmadığı v << Devamını Oku>> [479]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu hususlar çerçevesinde somut olaya bakıldığında, ihalenin uyuşmazlığa konu kısımlarına ilişkin olarak, başvuru sahibi tarafından yerli malı belgesi sunulduğu ve ihale dokümanında da yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacağına yönelik düzenleme bulunması karşısında, idare tarafından öncelikle tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olarak teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun bulunmadığı v << Devamını Oku>> [435]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. İlgilendiğimiz yapım işinde yüklenici firma teknik personel taahhütnamesini işyeri teslimi yapıldıktan 40 gün sonra idaremize teslim etmiştir. Ceza kesmemiz gerek. Fakat yüklenicinin savunması şu: teknik personel taahhütnamesini notere zamanında yani sözleşme yapıldığında onaylattırdığını sadece idareye teslim etmekte geciktiğini belirtmekte. Yine de bu durumda ceza kesilmeli mi? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [453]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstad, 7. ayda firma ile sözleşme yapildi. İki gün önce emniyetden 11/g kapsamında gözaltına alindigi ve gerekli işlemler yapılırken göz önünde bulunması hakkında yazı geldi. Mevzuatta kesin teminat gelir kaydelir ihale iptal edilir diyor bu ihalede üç firma ile sözleşme yapılmis ihale iptal olurmu ayrıca kamu zararı olduğu için dava açılır mi mevzuat da […] << Devamını Oku>> [337]