Garanti süresi içinde arızalanan /bozulan ancak yüklenici tarafından yapılmayan/yaptırılmayan durumda kesin teminattan ödenebilir mi? Yasaklama hükümleri uygulanır mı?

Özet

Sayın hocam, daha önce yapmış olduğumuz ve alımını tamamladğımız bir mal alımı ihalesinde (yedek parça) hem sözleşmede hemde teknik şartnamede ürünler için belli bir garanti süresi istemiştik …aldığımız ürünlerde arızalananlar oldu ve yükleniciden bu ürünleri değiştirmesini değitirmediği takdirde idaremizce ürünlerin piyasadan temin edileceğiğini ve temninatından karşılanacağını yüklenciye bidirdik..fakat ürünlerin piyasa değeri kati teminattan fazla bu […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, daha önce yapmış olduğumuz ve alımını tamamladğımız bir mal alımı ihalesinde (yedek parça) hem sözleşmede hemde teknik şartnamede ürünler için belli bir garanti süresi istemiştik …aldığımız ürünlerde arızalananlar oldu ve yükleniciden bu ürünleri değiştirmesini değitirmediği takdirde idaremizce ürünlerin piyasadan temin edileceğiğini ve temninatından karşılanacağını yüklenciye bidirdik..fakat ürünlerin piyasa değeri kati teminattan fazla bu durmda, 1- Kati teminatin yettiği kadarını teminattan karşılayıp,geri kalan kısım idarece ödenip daha sonra yükleniciden mi istenmelidir.? yüklenici ödemek istemezse dava yoluna mı gidilmelidir? 2-Yükenici ödemeyi kabul ettemdiği takdirde yasaklama kararı verilmeli midir. iyi çalışmalar…

Cevabımız

Uygulama Yönetmeliğine ekli standart sözleşmenin 16.7. maddesinde buna ilişkin husus belirtilmiştir.  Şöyle ki; Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda yükleniciye sözleşmedeki ilgili hükümler hatırlatılarak yazıda belirtilen süre içerisinde arızanın giderilmesi istenir belirli süre içerisinde yerine getirilmediği taktirde idare tarafından garanti süresi için verilen teminatın bozdurularak arızanın giderileceği belirtilir.

Yüklenicinin garanti süresindeki kesin teminatı arızalanan malın giderilmesi için yetmez ise bunun teminatın üzerindeki tutar için yükleniciye bildirilerek belirlenen süre içinde ödemesi istenir, yüklenici cevap vermez ise alacak davası açılarak yükleniciden tahsil yoluna gidilir.

Yasaklama Hükümleri uygulanır mı?

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 25 ‘inci maddesinin (f) bendi uyarınca yüklenicinin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi ihalelerden yasaklamayı gerektirir. Bu durumda sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhütün yerine getirilmemesini geniş olarak yorumlarsak bunun içine garanti süresince arızalı malın tamirini yapmak ve yaptırmakla yükümlü olduğu ve bunun yerine getirilmediği taktirde yasaklama hükümlerinin uygulanacağını söylemek mümkündür.  Bu kapsamda yükleniciye yazılan yazıda tamirin yerine getirilmediği taktirde yasaklama hükümlerinin de uygulanacağının belirtilmesi iyi olur.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ekli standart sözleşmenin 16.7. maddesinde buna ilişkin husus belirtilmiştir.  Şöyle ki; Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda yükleniciye sözleşmedeki ilgili hükümler hatırlatılarak yazıda belirtilen süre içerisinde arızanın giderilmesi istenir belirli süre içerisinde yerine getirilmediği taktirde idare tarafından garanti süresi için verilen teminatın bozdurularak arızanın giderileceği belirtilir.

Yüklenicinin garanti süresindeki kesin teminatı arızalanan malın giderilmesi için yetmez ise bunun teminatın üzerindeki tutar için yükleniciye bildirilerek belirlenen süre içinde ödemesi istenir, yüklenici cevap vermez ise alacak davası açılarak yükleniciden tahsil yoluna gidilir.

Yasaklama Hükümleri uygulanır mı?

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 25 ‘inci maddesinin (f) bendi uyarınca yüklenicinin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi ihalelerden yasaklamayı gerektirir. Bu durumda sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhütün yerine getirilmemesini geniş olarak yorumlarsak bunun içine garanti süresince arızalı malın tamirini yapmak ve yaptırmakla yükümlü olduğu ve bunun yerine getirilmediği taktirde yasaklama hükümlerinin uygulanacağını söylemek mümkündür.  Bu kapsamda yükleniciye yazılan yazıda tamirin yerine getirilmediği taktirde yasaklama hükümlerinin de uygulanacağının belirtilmesi iyi olur.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap