Fiyat dışı unusurların değerlendirilmesi ve poz fiyatlarının okunmaması hukuki midir?

Özet

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirmede; İdarece belirlenerek tabloda gösterilmiş iş kalemlerinden; söz konusu kaleme ait teklif edilen bedelin toplam teklif bedeline oranı olarak verilen alt ve üst limit kriteri tablosunu sağlayan fiyatlardan en düşük olanı en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.^^ ibaresi bulunan bir […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirmede; İdarece belirlenerek tabloda gösterilmiş iş kalemlerinden; söz konusu kaleme ait teklif edilen bedelin toplam teklif bedeline oranı olarak verilen alt ve üst limit kriteri tablosunu sağlayan fiyatlardan en düşük olanı en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.^^ ibaresi bulunan bir işte toplam 16 pozdan sadece 4 tanesinin belli oranlarda olması istenmiştir.

SIRA NO

POZ NO

İŞİN ADI

TEKLİFE GÖRE MİNUMUM ORANI (%)

TEKLİFE GÖRE MAKSİMUM ORANI (%)

1

   

20%

25%

2

   

20%

20%

3

   

10%

13%

4

   

10%

12%

Toplam teklif tutarım ekonomik açıdan en avantajlı teklif ama 2 numaralı pozun tüm teklife oranı yüzde %20 ve % 20 aralığında (yani bir aralık belirtilmemiş – net %20 isteniyor ) fiyat istenen iş kalemi ( piyasa rayici bile maksimum %10 iken) bir aralık belirtilmediği için bu kalemde birim fiyat olarak tüm teklifin %13 ü teklif verdiğim için ihale komisyonu beni oy birliği ile eledi. özellikle istenen bu 4 kalemin toplam bedelinde bile rakiplerimden daha uygun teklif verilmiş olmam uygun mudur ? Ayrıca ihale esnasında bu 4 pozun birim fiyatları belirleyici olacağı için okunmasını talep etmemize rağmen idare pozların fiyatlarını okumamıştır.teşekkürler

Cevabımız

1. Öncelikle şunu sözylemek lazım ihale dokümanında şartnamede belirtien fiyat dışı unsurlardan haksız olduğunu,  tekliflerin değerlendirilmesinde bir istekliye avantaj sağlayacağını veya mantıksal veya hesaplama hatası olduğunu düşündüğünüz hususları ihale ilanından 3 iş gününe kadar idareye bildirmeniz gerekmektedir. eğer buna ilişkin bildirim yapmamamış iseniz mevcut ihale dokümanı kesinleşeceğinden isteklilerin tekliflerini buna göre vermeleri gerekmektedir.

Bu anlamda sizin ihale dokümanına itiraz etmediğiniz veya itiraz etseniz bile ihale dokümanı bu şekilde kesinleştiğinden teklifinizi buna göre vermeniz gerekirdi. Dolayısıyla Tihale dokümanında istenilen 2 numaralı pozun tüm teklife oranı yüzde %20 olması, sizin teklifiniz bu aralıkta olmadığından elenmenizde hukuki açıkdan bir sakınca görünmemekte olduğu değerlendirilmektedir.

2.  İhale komisyonu yaklaşık maliyeti ve teklif fiyatlarını birlikte açıklar ancak pozun birim fiyatlarını açıklamak zorunda değil hatta açıklamaması da ticari sır nitelğinde olabileceğinden dolayı ve söz konusu pozun  ve içindeki fiyatların diğer ihalelerde de kullanılabileceği düşünüldüğünde mevzuata aykırılık görülmemekte olduğu değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap