Fiyat farklarından kesilen damga vergisi ve karar pulu

Yayın Tarih: 15.01.2016 12:01
Özet

Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları ihalelerinde asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle oluşan fiyat farklarından dolayı taraflar arasında ek bir sözleşme olmamasına ve yeni bir ihale kararı alınmamasına rağmen damga vergisi ve karar pulu kesilmektedir. İlk sözleşme imzalanırken şirketlere verilen %4 sözleşme giderleri fiyat farkları hesaplanırken hesaba katılmamakta ve bu tutarlar […]


Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları ihalelerinde asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle oluşan fiyat farklarından dolayı taraflar arasında ek bir sözleşme olmamasına ve yeni bir ihale kararı alınmamasına rağmen damga vergisi ve karar pulu kesilmektedir. İlk sözleşme imzalanırken şirketlere verilen %4 sözleşme giderleri fiyat farkları hesaplanırken hesaba katılmamakta ve bu tutarlar taşeron firmalara ödettirilmektedir. fiyat farklarına damga vergisi ve karar pulunun uygulanıp uygulanmayacağı yönünde bilgi talep etmekteyim.


Üst Konuları: Damga Vergisi

Benzer İçerikler: , , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

• Eğer, Fiyat farkları için yeni bir  ihale kararı alınmış, ek sözleşme veya bu kağıtların mahiyetini iktisap eden herhangi bir kağıt (protokol, fiyat farkı tespit tutanağı, vb.) düzenlenmiş ise, alınan ihale kararının 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası gereğince (Binde 5,69) oranında, düzenlenen ek sözleşmenin veya sözleşme yerine geçen protokolün veya bu mahiyetteki kağıdın ise aynı tablonun I/A-1 bölümü gereğince binde 9,48 nispetinde,damga vergisi kesilmesi gerekir. 

• Fiyat farkı uygulaması nedeniyle ihale makamı ile yüklenici arasında ihale kararı, ek sözleşme vb. belge düzenlenmemiş veya bu kağıtların yerine kaim olmak üzere ilgili makamdan “olur” alınmamışsa, bu kağıtlara ilişkin olarak damga vergisi kesilmemesi gerekir.

Fiyat farkı verilecek ise işe ilişkin idari şartnamede ve sözleşmesinde fiyat farkına ilişkin düzenlemeler yapılması gerekmekte ve buradaki düzenlemeye göre fiyat farkı ödenmektedir. İdarece fiyat farkıı için bir karar alınmamaktadır.  Dolayısıyla fiyat farkında ihale komisyonunca herhangi bir karar alınmaması, 4735 sayılı Kanuna göre ek sözleşme düzenlenmesi mümkün olmadığından ihale karar pulu ve sözleşmeye ilişkin damga vergisinin alınması mümkün değildir. Sadece fiyat farkı ödemesi yapılırken ödeme üzerinden alınan damga vergisinin alınması (binde 9,48) gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap