İcra borcu olan/icralık olan firma ihaleye girebilir mi?

Yayın Tarih: 15.12.2016 06:12
Özet

Merhaba hocam. Icra borcu olan/icralik olan firma ihaleye girebilir mi? Bununla ilgili bir mevzuat varmi. Yardimci olmanizi rica etsek.


Merhaba hocam. Icra borcu olan/icralik olan firma ihaleye girebilir mi? Bununla ilgili bir mevzuat varmi. Yardimci olmanizi rica etsek.


Üst Konuları: İcra/İcralık

Cevabımız

İcra borcu olan/icralık olan firma ihaleye girebilir.

Ancak teklif mektubunda taahhüt edilen 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığı anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdareye derhal vereceği; ihalenin isteklinin üzerinde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdareye sunulması gerekmektedir. Aksi taktirde duruma göre geçici teminatın gelir kaydedilmesi ile ihalelerden yasaklamaya ilişkin Kanun hükmünün uygulanması ile karşı karşıya kalınacaktır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası şöyledir;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap