İdare, teklifi geçerli teklif olsa dahi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlemeyebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap