İdareye ihaleye ilişkin şikayet başvurularında cevap verme zorunluluğu var mıdır?

Yayın Tarih: 02.12.2015 04:12
Özet

İdareye yapılan şikayet başvurularına on gün içerisinde karar alınmazsa cevap verme zorunluluğu var mıdır?


İdareye yapılan şikayet başvurularına on gün içerisinde karar alınmazsa cevap verme zorunluluğu var mıdır?


Cevabımız

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

Dolayısıyla ihaleye ilişkin şikayetle ilgili idare 10 günlük süre içerisinde cevap verme zorunluluğu yoktur, cevap vermediği taktirde şikayet eden isteklinin şikayet dilekçesini zımni olarak reddetmiş sayılır. KİK'e itirazen şikayet süresi, on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Örnek bir kararı sitemizde bulabilirsiniz: http://www.ihalece.com/KararSayfasi.aspx?d=206

Kolaylıklar diliyorum. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap