İhale komisyonu üyeliği için ücret ödenir mi?

Yayın Tarih: 13.06.2016 02:06
Özet

Belediyede çalışan memura ihale komisyonu üyeliğinde görev alıyorsa komisyon üyeliğinden dolayı ücret ödenir mi?


Belediyede çalışan memura ihale komisyonu üyeliğinde görev alıyorsa komisyon üyeliğinden dolayı ücret ödenir mi?


Cevabımız

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhale mevzuatımızda ihale komisyon üyeliğinden dolayı komisyon başkan ve üyelerine ücret ödenmesi söz konusu değildir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap