ihale komisyonu

Yayın Tarih: 02.07.2017 02:07
Özet

iyi çalışmalar…60 gün teklif değerlendirme süreci içerisinde asil ihale komisyonu başkanının veye işin uzmanının ihraç olması veya ölmesi durumunda teklif değerlendirmeyi yedekler sürdürebilir mi? kesinleşen ihale kararını yedeklerin imzalaması mümkün mü? yoksa ihale iptal mi olur? şimdiden teşekkürler….


iyi çalışmalar…60 gün teklif değerlendirme süreci içerisinde asil ihale komisyonu başkanının veye işin uzmanının ihraç olması veya ölmesi durumunda teklif değerlendirmeyi yedekler sürdürebilir mi? kesinleşen ihale kararını yedeklerin imzalaması mümkün mü? yoksa ihale iptal mi olur? şimdiden teşekkürler….


Benzer İçerikler: , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

“5.2. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.

5.3. Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. “

Denilmektedir. İhale Komisyonlarındaki yedek üyelerin yer almasının sebebi asil üyenin karar sürecinde yer alamaması durumunda onun yerine geçmesidir.Ancak ,yukarıda düzenlendiği üzere

yedek üye asil üyenin yerine geçmesinin şartı (yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.)ilgili yedeğin geçmesidir.

İhale kararını şartlar sağlanıyorsa imzalaması mümkündür.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap