İhale servisinde çalışanların akrabası ihaleye girebilir mi?

Yayın Tarih: 07.06.2016 09:06
Özet

Merhaba hocam.. 4734 11/d maddesi.. ihale servisinde çalışan kişilerin akrabaları ihaleye giremez diyorum…kişi komisyonda değilse akrabasının ihaleye zarf vermesi sorun degil diyorlar.. yorum farkı… bu konudaki cevabınızı rica etsem…


Merhaba hocam.. 4734 11/d maddesi.. ihale servisinde çalışan kişilerin akrabaları ihaleye giremez diyorum…kişi komisyonda değilse akrabasının ihaleye zarf vermesi sorun degil diyorlar.. yorum farkı… bu konudaki cevabınızı rica etsem…


Cevabımız

4734/İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

...   

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

Hükümlerinin değerlendirirsek;

Sorunuzda belirtiniz üzere, ihale servisinde çalışan kişiler 11/d maddesinde düzenlendiği üzere sadece ihale komisyonu değil “idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ”statüsünde ise ihaleye giremeyeceklerdir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap