İhale usulü seçimi nasıl olmalı?

Yayın Tarih: 04.12.2015 09:12
Özet

Merhaba üstadım. yaklaşık maliyeti 1.500.000 tl olan (eşik değerin üzerinde) olan teknik bir hizmeti, açık ihale usulü ile yapabilir miyiz? yani ihale usulü nü belirlerken kriterimiz ne olmalı?


Merhaba üstadım. yaklaşık maliyeti 1.500.000 tl olan (eşik değerin üzerinde) olan teknik bir hizmeti, açık ihale usulü ile yapabilir miyiz? yani ihale usulü nü belirlerken kriterimiz ne olmalı?


Cevabımız

4734 sayılı Kanunda ihale usulleri olarak 3 usul düzenlenmiştir; Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü, temel ihale usulleridir. Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılması öngörülmüştür.

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür ve esas olarak bu usul üzerinden ihale yapılması istenmektedir, diğer usuller ihalenin özelliğine göre ki bu belli istekliler arasında ihale usulü dür yada özel hallerde pazarlık usulü kullanılmaktadır.(4734 / 21)

Ayrıca ,4734 sayılı Kanunu 22'nci maddesinde düzenlenen Doğrudan Temin yöntemi, ihale usulü olarak sayılmamıştır.

Sizin olayınızda, yaklaşık maliyet eşik değerin altında yada üstünde de olsa sizin açık ihale usulünü kullanmanız gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap