İhale üzerinde bırakılan istekli kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanamadan önce yasaklanmış ise ne yapılmaldır?

Yayın Tarih: 31.07.2017 03:07
Özet

Keşenlersen ihale kararı gönderirken firmanın başka bir kurum tarafından yasaklama kararı alınmış. Biz yasaklı firmaya kesinleşen kararı gönderebilir miyiz ve firmada kalan malzemeler var. Bu aşamada neler yapabiliriz? Kanunda bu konuda yer alan maddelerini söylerseniz sevinirim. Teşekkürler !!!


Keşenlersen ihale kararı gönderirken firmanın başka bir kurum tarafından yasaklama kararı alınmış. Biz yasaklı firmaya kesinleşen kararı gönderebilir miyiz ve firmada kalan malzemeler var. Bu aşamada neler yapabiliriz? Kanunda bu konuda yer alan maddelerini söylerseniz sevinirim. Teşekkürler !!!


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.8.2. maddesine göre, İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 5812 sayılı Kanunla değişik 40 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin her ikisinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilecektir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap