İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekliyi sözleşme imzalamaya davet edildiğinde diğer isteklilere herhangi bir bildirim yapma zorunluluğu var mıdır?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap