İhalede B1 grubu iş deneyim isteniyor ancak yapılacak iş b3 grubunda ne yapılabilir?

Özet

Merhabalar Üstadım Tarihi Bir Sit Alanında Yeniden Sıfır Bir Çelik Yapı Yapılacak Fakat İşe B1 Grubu İş Deneyim İstemişler İşe Baktığımızda İş B3 Grubu Sınıfına Giriyor Bu Konu Hakkındaki Görüşleriniz Nedir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar Üstadım Tarihi Bir Sit Alanında Yeniden Sıfır Bir Çelik Yapı Yapılacak Fakat İşe B1 Grubu İş Deneyim İstemişler İşe Baktığımızda İş B3 Grubu Sınıfına Giriyor Bu Konu Hakkındaki Görüşleriniz Nedir?

Üst Konuları: Üstada Sor

Cevabımız

İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.  (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenmesi gerekmektedir.

İdarece, idareye ilişkin idari şartnamede rekabeti engelleyecek/engelleyebilecek şekilde benzer iş belirlenmiş ise en geç ihale tarihinden 3 iş gününe kadar “benzer iş”in rekabeti engellediği veya rekabeti sağlamadığı belirtilerek örneğin ihalede B3 iş deneyim belgesi istenilmesinin doğru olacağına ilişkin ihale dokümanına itiraz edilerek, benzer işin değiştirilmesi talep edilebilir.

Sizin verdiğiniz bilgi doğrultusunda ihale konusu benzer işin taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon, rekonstrüksiyon veya fonksiyon değiştirme işlerine ilişkin olmadığı anlaşılmakta olup ihale dokümanı içerisinde yer alan idari şartnamenin benzer işe işe ilişkin maddesine itiraz edebilirsiniz.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap