ihale-soru-cevap-logo.png

" grubu " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar Üstadım Tarihi Bir Sit Alanında Yeniden Sıfır Bir Çelik Yapı Yapılacak Fakat İşe B1 Grubu İş Deneyim İstemişler İşe Baktığımızda İş B3 Grubu Sınıfına Giriyor Bu Konu Hakkındaki Görüşleriniz Nedir? << Devamını Oku>> [291]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından gönderilen yazı ekinde P... İnşaat ve Tic. A.Ş.ye ait iş deneyim belgesinde A-III ve A-IV grubu işlere ilişkin ayrıştırmaların aşağıda belirtildiği şekilde yapıldığı anlaşılmıştır. İş kalemleri Tutar (TL) Yedek bedel 1.284.714,48 2A-1 Şile kontrol merkezi 3.647.447,56 2A-2 Ömerli Rez.Bağ.Çıkışı 736.820,71 2B-1 Şile kontrol merkezi 6.352.811,39 Müteferrik işler 125.700,00 Toplam 12.147.494,14 P... İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin olarak ihale komi << Devamını Oku>> [1837]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklilerce iş deneyimini tevsik amacı ile sunulacak bir belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş grupları listesinin A/V grubunda bulunan otoyollar, devlet, il ve köy yolları, cadde ve sokak yapım işleri kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işte; belirtilen Tebliğ düzenlemesinde yer alan “altyapı + üstyapı” ifadesi gereğince A/V grubunda yer alan işlerin hem altyapısının hem de üstyapısının yapılmış olması gerekmektedir. Karayolu Teknik Şartnames << Devamını Oku>> [1989]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi ve belgeyi düzenleyen idare tarafından gönderilen cevabi yazı incelendiğinde, söz konusu belgeye ait işlerin ihale konusu iş veya benzer iş olarak belirlenen A-III veya A-IV grupları içinde yer alan işlere uygun olan kısımların tutarının 10.326.687,70 TL olduğu, isteklinin fiyat teklifinin 24.700.386,00 TL olduğu dikkate alındığında ise asgari iş deneyim tutarının 19.760.308,80 TL (24.700.386,00x0,8) olması ge << Devamını Oku>> [921]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1- Tünel Kazı ve Dolgu İşleri 2.530.204.716.535 TL 2- Tünel Beton İşleri 2.589.945.735.364 TL 3- Tünel Delgi ve Enjeksiyon İşleri 1.098.773.969.228 TL 4- Demir İşleri 63.012.322.893 TL 5- Yol İşleri 11.863.007.628 TL 6- Yer altı Santral Mimari İşleri 1.196.316.072 TL 7- Malzeme Tutarları (Temel İşlerinde Kullanılan) 2.538.740.087.473 TL 8- Tünel Cebri Boru, Çelik Kaplama İşleri 2.839.155.826.477 TL 9- Puantajlı İşler 8.168.843.456 TL TOPLAM 11.681.060.825.126 TL” şeklinde olduğu görülmüştür. Bun << Devamını Oku>> [790]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalede sadece B/III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, B/III grubuna ait işlerle ilgili tamamlama/ikmal işlerinin benzer iş olarak belirlenmediği dikkate alındığında, belgeye konu işin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu kapsamda idarenin ..İnş. ve San. A. Ş.’nin teklifini iş deneyim belgesi İdari Şartname’de belirtilen benzer iş grubuna uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış << Devamını Oku>> [4607]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad kolay gelsin iyi çalışmalar.Özel sektöre yapmış olduğum fabrika inşaat iş bitirmesi ile (ilgili belediyeden iş deneyim alınmıştır) b3 grubu yapım işlerine katılabilirmiyim? << Devamını Oku>> [637]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… yapılan ihalede benzer iş olarak B 3 grubu istendi. firma elektrik ile ilgili belge sundu..grup olarak tutmuyor.. bu durumda; firma elenirmi yoksa sunmuş olduğu elektrik ile ilgili iş bitirme belgesindeki yapım işinin yüzdesine mi bakılır. yardımcı olmanız ricasıyla… << Devamını Oku>> [514]