İhalede davet süreleri nasıl hesaplanır? (örnekli)

Yayın Tarih: 04.11.2016 07:11
Özet

Merhaba hocam.. ihalelerde; kesinleşen ihale kararı bildirimi ve sözleşmeye davet süreleri… kamu ihale kanunu 41 ve 42. maddelerinde süreler var. bazıları, bu iki maddeyi farklı yorumluyor… örnekleme: 1. yorum.:……41. maddeye göre; 01.10.2016 tarihinde, kesinleşen karar tebliğ edildi. firmaya 02.10.2016 tarihinde de sözleşmeye davet edebilirsin. ancak, 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz. yani sözleşmeyi 12.10 da imzalayabilirsin. […]


Merhaba hocam.. ihalelerde; kesinleşen ihale kararı bildirimi ve sözleşmeye davet süreleri… kamu ihale kanunu 41 ve 42. maddelerinde süreler var. bazıları, bu iki maddeyi farklı yorumluyor… örnekleme: 1. yorum.:……41. maddeye göre; 01.10.2016 tarihinde, kesinleşen karar tebliğ edildi. firmaya 02.10.2016 tarihinde de sözleşmeye davet edebilirsin. ancak, 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz. yani sözleşmeyi 12.10 da imzalayabilirsin. 2. yorum: 41. maddeye göre 01.10.2016 tarihinde kesinleşen karar tebliğ ettin. firmaya 12.10 da sözleşmeye davet gönderebilir sin. şimdi yukarıdaki örnek üzerinden değerlendirme yaparsak 1. sözleşmeye davet ne zaman tebliğ edilmeli 2. ihaleye tek firma katılması durumunda, tarihleri öne almamız mümkün mü. KİK kararları doğrultusunda nasıl yorum yapabiliriz…


Cevabımız

"İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz."

Örneğin ihale yetkilisi tarafından 01.10.2016 tarihinde onaylandı, izleyen 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İdarece 02.10.2016 ile 04.10.2016 tarihleri arasında ihale sonucu bildirilir. Örneğimizde 02.10.2016 tarihinde bildirildiğini varsayalım. 03.10.2016 tarihinden 12.10.2016 tarihine kadar sözleşme imzalanamaz. 13.10.2016 tarihinden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yani en erken 13.10.2016 tarihinde sözleşme imzalanabilir.

Maalesef tek istekli kalsa da bu sürelerin kısalması mevzuat hükümleri gereğince mümkün değildir. Bunun sebebi tek istekli bile olsa itiraz ve itirazen şikayete istekli ve istekli olabilecekler başvurabildiğinden bu yol kapatılmamasının olduğu, aynı zamanda ihalenin iptali veya düzeltici işleme karar verilmesi halinde sözleşme imzalanması durumunda idarenin ve sözleşme imzalanan isteklinin mağdur olmaması amaçlanmaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap