İhalelerde sözleşme imzalama tarihinden kaç gün içerisinde SGK’ya bildirme yükümlüğü vardır? Cezası nedir?

Özet

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel ihalede, yüklenici sözleşmeyi imzaladıktan sonra kaç gün içerisinde SGK ve vergi dairesine bildirim yapılması gerekmektedir. Teşekkürler iyi çalışmalar


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel ihalede, yüklenici sözleşmeyi imzaladıktan sonra kaç gün içerisinde SGK ve vergi dairesine bildirim yapılması gerekmektedir. Teşekkürler iyi çalışmalar

Cevabımız

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90’ıncı maddesinde yer alan; “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini on beş gün içinde kuruma bildirmekle yükümlüdür” hükmü gereğince İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, Kuruma bildirmeleri veya sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 günlük süre geçirildikten sonra bildirmeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (g) bendi uyarınca aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Ayrıntılı olarak SGK tarafından yayımlanan 2008 -88 sayılı Genelgeye bakılabilir. (Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması hk.)

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması 2008 -88 sayılı Genelgesi

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/1cdfe55b-edc2-4a20-8122-e495440eb862/GENELGE.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1321626439203İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap