İhalelerde sözleşmeye davet, sözleşmenin imzalanması ve işyeri tesliminde süre hesabı nasıl olmalı (örnekli)

Yayın Tarih: 12.08.2016 11:08
Özet

Merhaba hocam… ihaledeki süre hesaplarında; 1. kesinleşen ihale kararı veye sözleşmeye davet yazılarındaki süre hesabı nasıl yapılır (tebligat günü sayılırmı- örnek: 1 agustosta karar gönderildi ise , sözleşme 11 ağustosta mı, yoksa 12 ağustosta mı imzalanmalı? ) 2. yer teslimi – işe başlama için , sözleşmenin imzalandığı gün sayılırmı( sözleşmeye göre 5 günlük süre varsa […]


Merhaba hocam… ihaledeki süre hesaplarında; 1. kesinleşen ihale kararı veye sözleşmeye davet yazılarındaki süre hesabı nasıl yapılır (tebligat günü sayılırmı- örnek: 1 agustosta karar gönderildi ise , sözleşme 11 ağustosta mı, yoksa 12 ağustosta mı imzalanmalı? ) 2. yer teslimi – işe başlama için , sözleşmenin imzalandığı gün sayılırmı( sözleşmeye göre 5 günlük süre varsa ve sözleşme 10 ağustosta imzalanmış ise, en geç 15 agostosta mı , yoksa 14 ağustosta mı yer teslimi yapılmalı)


Üst Konuları: Sürelerin Hesaplanması

Cevabımız

Merhaba,

1- İhale uygulama yönetmeliklerindeki sözleşmeye davet yazısı standart formunda da belirtildiği üzere; “Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün  içinde … kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.”

Tebliğ tarihi sayılmaz, tebliğ tarihini izleyen gün 1 inci gündür.

Örneğin Sözleşmeye davet yazısını 12.08.2016 tarihinde tebliğ ettiniz. 13.08.2016 ilk gün, son gün ise 22.08.2016’dır. Bu tarihe kadar sözleşme imzalanmaz ise geçici teminat gelir kaydedilerek ihalelerden yasaklama hükümleri uygulanır.

2- “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ................... (rakam ve yazıyla) ...................  gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.” Hükmü ne göre sözleşmenin imzalandığı gün işyeri teslimi yapılmış ise sözleşmenin imzalandığı gün sayılmaz, sözleşmenin imzalandığı günün ertesi günü 1’inci gün olarak kabul edilir.

Sözleşmenin “Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren .... gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.” Hükmüne göre işyeri teslim tarihi sayılmaz, ertesi gün 1’inci gün olarak hesaplanmaya başlanır.

Örneğin sözleşmede “sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 içinde işe başlanır” hükmü var ise sözleşmenin imzalandığı gün sayılmaz. Sizin örneğinizde 10.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ise 11.08.2016 günü 1’inci gün 15.08.2016 günü işe başlamak için son gündür.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap