ihaleyi aldım.Sözleşmeye davet edildim. idare ihalenin iptal olduğunu söyledi.Yapılması gereken nedir?

Yayın Tarih: 18.04.2017 04:04
Özet

ihaleyi aldım. sözleşmeye davet edildim. sözleşmeye imzalamaya gittiğimde idare ihalinin iptal edeceklerini, ihale dosyasında kendilerinden kaynaklı ihale ilanından kaynaklı eksik evrak olduğunu belirtti ihaleyi iptal etti. Yapılması gereken nedir?


ihaleyi aldım. sözleşmeye davet edildim. sözleşmeye imzalamaya gittiğimde idare ihalinin iptal edeceklerini, ihale dosyasında kendilerinden kaynaklı ihale ilanından kaynaklı eksik evrak olduğunu belirtti ihaleyi iptal etti. Yapılması gereken nedir?


Üst Konuları: İhale İptali

Benzer Yazılar

Cevabımız

İdare, ihale ilanından kaynaklanan ve rekabeti engelleyen veya ilanda olması gereken hususların bulunmaması veya zeyilname yayımlama süresinin geçmesi gibi sebeplerle ihaleyi iptal edebilir. Eğer ilandan kaynaklanan bir husus var ise EKAP izin veriyor ise 20 gün ihaleyi ileri bir tarihe alabilirdi. Sizin işinizde idarenin ilana yansıyan yeterlik şartlarındaki hususların eksikliğinden dolayı rekabeti engelleyen bir husus yok ise ihaleyi iptal etmemesi gerekmektedir. İstekli olarak ihalenin iptalinin iptali için direk Kamu İhale Kuruluna itirazen şikayet edebilirsiniz. Burada gerekçelerinizi sağlam yazmanız mümkün ise önceden verilmiş emsal Danıştay kararları, KİK kararlarından ve mahkeme kararlarından faydalanmanızın doğru olacağı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap