İhaleyi yapan idare aşırı düşük açıklamasına ne kadar süre içinde cevap vermek zorundadır?

Yayın Tarih: 16.03.2017 09:03
Özet

İhaleyi yapan idare aşırı düşük açıklamamıza ne kadar süre içinde cevap vermek zorundadır. Açıklamayı yaklaşık 10 gün önce teslim ettik.Henüz bir yanıt vermediler. Bu işlem için bir süre belirlenmiş midir?


İhaleyi yapan idare aşırı düşük açıklamamıza ne kadar süre içinde cevap vermek zorundadır. Açıklamayı yaklaşık 10 gün önce teslim ettik.Henüz bir yanıt vermediler. Bu işlem için bir süre belirlenmiş midir?


Cevabımız

İhalenin türüne göre idarece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi süresi değişebilir. Mevzuatta, İdarece, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi için belirlenmiş herhangi bir süre bulunmamaktadır.

İhale komisyonu tarafından alınan karar, ihale yetkilisince karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirileceğinden aşırı düşük sorgulamasının sonucu ancak kesinleşen ihale kararı bildirildiğinde öğrenilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap