İnşaat,elektrik,jeoloji mühendisi ile mimarların hangi işlere girebileceğine dair bir mevzuat varmıdır.

Yayın Tarih: 23.05.2016 03:05
Özet

merhaba hocam. ihalede istenen mezuniyet belgeleri…inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi vb… mühendislerin hangi işlere girebileceğine dair bir mevzuat varmı dır.. (ÖRNEK: jeoloji mühendisi, yapım işlerine girebilir mi. yada mimar, sulama işlerine girebilir mi) .


merhaba hocam. ihalede istenen mezuniyet belgeleri…inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi vb… mühendislerin hangi işlere girebileceğine dair bir mevzuat varmı dır.. (ÖRNEK: jeoloji mühendisi, yapım işlerine girebilir mi. yada mimar, sulama işlerine girebilir mi) .


Cevabımız

İHALEDE İSTENEN MEZUNİYET BELGELERİ

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 ve 48 nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 29/8 nci maddesinde “ (8) Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmesi zorunludur.”

İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi bölümünü Değerlendirmeye ilişkin esaslar başlıklı 48//8 nci maddesinde “(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır”Hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre;

1. İdarece, ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında, hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtileceği zorunlu olarak sayılmıştır.

2.İş deneyimin tespiti ise 62/h maddesine göre hesaplanacaktır.

Sorunuza gelince ,eğer idare tarafından ihale dokümanında yapım işi için jeoloji mühendisi saptandı ise mezuniyet belgesi benzer iş olarak değerlendirilir, ancak benzer işin mezuniyet belgesiyle uyumlu olması gerekmektedir. İhalede rekabeti engelleyecek şekilde mezuniyet belgesi benzer iş olarak belirlemek sıkıntı olacaktır.

 

               İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap