İş bitirim belgesi oranı en yüksek kısmı kapsıyorsa diğerleri içinde geçerli sayılırmmı

Yayın Tarih: 11.08.2017 09:08
Özet

Taşımalı eğitim hizmeti kapsamında yapılan ” özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması işi Hizmet alım ihalesi” ne gireceğim.iş bitirme ( deneyim) belgem ; tutarı en yüksek olan kısım için teklif vermeye yetiyor. Peki bu durumda ihalenin diğer kısımlarına -yani ihalenin tamamına-da teklif verebilirmiyim? ( Geçici teminatı ihalenin toplamına yetecek kadar yatırdım ) .bu konuyu örnek […]


Taşımalı eğitim hizmeti kapsamında yapılan ” özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması işi
Hizmet alım ihalesi” ne gireceğim.iş bitirme ( deneyim) belgem ; tutarı en yüksek olan kısım için teklif vermeye yetiyor. Peki bu durumda ihalenin diğer kısımlarına -yani ihalenin tamamına-da teklif verebilirmiyim? ( Geçici teminatı ihalenin toplamına yetecek kadar yatırdım ) .bu konuyu örnek maddesiyle açıklamanızı saygılarımla bilgilerinize arz ederim.


Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği/16.4. Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi

“16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.

16.4.3. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

16.4.4. Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir.” Hükmüne göre yukarıda mevzuat olarak gösterilen  16.4.1 ile 16.4.2 maddeleri göz önünde bulundurulduğunda diğer kısımlara teklif verebilirsiniz

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap