İŞE BAŞLAMA

Özet

HOCAM ,İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI TANZİM EDİLDİKTEN SONRA AYRICA İŞE BAŞLAMA TUTANAĞININ YAPILMASI GEREKİR Mİ ? .SGK YA BİLDİRİM YAPILIRKEN İŞLE BAŞLAM TARİHİ YAZILMALIMIDIR? ..YOKSA SADECE SÖZLEŞMENİN GÖNDERİLMEİS YETERLİMİDİR.? İYİ ÇALIŞMALAR…


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM ,İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI TANZİM EDİLDİKTEN SONRA AYRICA İŞE BAŞLAMA TUTANAĞININ YAPILMASI GEREKİR Mİ ? .SGK YA BİLDİRİM YAPILIRKEN İŞLE BAŞLAM TARİHİ YAZILMALIMIDIR? ..YOKSA SADECE SÖZLEŞMENİN GÖNDERİLMEİS YETERLİMİDİR.? İYİ ÇALIŞMALAR…

Benzer İçerikler: , , , , ,

Cevabımız

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 6 ncı maddesinde

(1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

(2) Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur.” Hükmüne göre

*İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

*Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak; yer teslim tutanağında, yer tesliminin tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur

SGK Ya Bildirim Yapılırken İşle Başlam Tarihi Yazılmalımıdır? İhale konusu işlerde, işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazı ile başvurulması yeterlidir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap