İsteklinin Sosyal güvenlik Prim Borcunu ödememesi durumunda, kesin teminatının nakde çevrilerek bu borcun idarece ödenmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun  2010/UH.II-2908 Sayılı Kararında: Hizmet İşleri Tip Sözleşmesinin 11.5 inci maddesinde idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati haciz konulamayacağı, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde ise kesin ve ek kesin teminatların ne zaman ve hangi hallerde yükleniciye iade edileceği, yüklenicinin bu işten dolayı idareye ve SSK’ya olan borçları ile ücret ve […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2010/UH.II-2908 Sayılı Kararında:

Hizmet İşleri Tip Sözleşmesinin 11.5 inci maddesinde idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati haciz konulamayacağı, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde ise kesin ve ek kesin teminatların ne zaman ve hangi hallerde yükleniciye iade edileceği, yüklenicinin bu işten dolayı idareye ve SSK’ya olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin ödenmemesi halinde kesin teminatların paraya çevrileceği ve borca karşılık olarak yapılacak mahsup işlemi hususları hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin şikayet konusu ettiği iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, düzenlemelerin konu itibarıyla birbirinden farklı olduğu ve aralarında bir illiyet bağı bulunmadığı sonucuna varıldığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap