Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarı nasıl tespit edilir?…

Yayın Tarih: 02.05.2015 07:05
Özet

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarı nasıl tespit edilir?


Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarı nasıl tespit edilir?


Cevabımız

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır[1][1] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 46 / 6

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap