Kesinleşen İhale Kararının İsteklilere Bildiriminden Sonra Değiştirilmesi Mümkün Müdür?

Yayın Tarih: 07.08.2017 02:08
Özet

Merhabalar, açık ihale usulü ile yaptığımız ihalede alınan komisyon kararı ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan ve kesinleşen ihale kararı ihaleye katılan isteklilere bildirildikten sonra, ekonomik açıdan 1. en avantajlı teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle sgk borcu olduğu tespit edilirse, ekonomik açıdan 1. en avantajlı teklif sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak yeni bir komisyon kararı alınabilir mi? […]


Merhabalar, açık ihale usulü ile yaptığımız ihalede alınan komisyon kararı ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan ve kesinleşen ihale kararı ihaleye katılan isteklilere bildirildikten sonra, ekonomik açıdan 1. en avantajlı teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle sgk borcu olduğu tespit edilirse, ekonomik açıdan 1. en avantajlı teklif sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak yeni bir komisyon kararı alınabilir mi? Ya da böyle bir durumla karşılaşan, yani kesinleşen ihale komisyon kararının isteklilere bildiriminden sonra ekonomik açıdan 1. en avantajlı teklif sahibi isteklinin ihale tarihi itibariyle sgk borcunun bulunduğunu tespit eden bir idare nasıl bir yol izlemelidir ?


Cevabımız

Kesinleşen ihale kararından sonra ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ikinci teklif sahibi hakkında ihale tarihi itibariyle sonrada edinilen bilgiler ihalenin esasını etkiliyor ise idare hatalı işlemi her zaman geri alarak düzeltebilir. Ancak Bilindiği gibi istekli imzaladığı teklif mektubunda İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığını ve olmayacağını, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumunda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğini; ihalenin üzerine kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdareye sunacağın taahhüt etmektedir.

Diğer bir husus belirlenen sınırın üstünde Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan istekliler ihale dışı bırakılır.

Dolayısıyla idare burada sözleşme imzalama ve itiraz süresi olan 10 gün geçtikten sonra tekrar ihale kararı alabilir.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap