Kimlik sistemi %4 sözleşme giderleri ve genel giderler arasında değerlendirilebilir mi?

Yayın Tarih: 25.02.2016 09:02
Özet

Üstad temizlik hizmeti alımında biyometrik kimlik sistemi %4 lük genel giderlere dahil edilir mi?


Üstad temizlik hizmeti alımında biyometrik kimlik sistemi %4 lük genel giderlere dahil edilir mi?


Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sözleşme gideri ve genel gider olarak Kamu İhale Genel tebliğinde sayılanların dışındakilerin dahil mi olduğu veya bunlar için teklif cetvelinde ayrı bir kalem açılıp açılmayacağı iki hususa bağlıdır:

1) ihale içerisinde (yaklaşık maliyette) önemli bileşen olarak görülmemesi

2) İşçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen/görülen iş kalemi/kalemlerinin olması

gerektiği değerlendirilmektedir.

KİGT.78.30 maddesi  ve yukarıdaki  hususları bir arada değerlendirildiğinde yaklaşık maliyetine bakılarak önemli bir maliyet bileşeni teşkil etmiyor  ise teklif fiyata dahil giderler arasına yazılarak %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde karşılanabileceği değerlendirilerek birim fiyat teklif cetveline kalem açılmaz ancak teklifte önemli bileşen ise (ki hesaplanan yaklaşık maliyete göre idare karar verecek) teklif cetvelinde kalem açılması gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap