ihale-soru-cevap-logo.png

Şikayet/İtirazen Şikayet


Söz konusu tespitler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan görüş çerçevesinde, özel imalat gerektiren çok aşamalı imalat süreci içeren ihale konusu itfaiye aracının teslim süresine ilişkin olarak şikâyet başvurusu sürecinde söz konusu itfaiye aracının teslim süresinin tespitine dayanak teknik << Devamını Oku>> [96]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 24.01.2014 tarihinde ihale dokümanı alındığı, Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması gerektiği iddiası ile 24.01.2014 tarihinde idareye dokümana yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idar << Devamını Oku>> [626]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, ihalenin “gerekli rekabet ortamının sağlanmadığı kanaatine varılması ve idaremiz menfaati de göz önüne alınması” gerekçesiyle bütün teklifler reddedilerek iptal edildiği ve idarece Kuruma gönderilen yazıdan ihalede iptal kararı alınmadan önce idareye herhangi bir şikâyet başvurus << Devamını Oku>> [512]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Daha Fazla İçerik...