4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesindeki, idari başvuru yoluna ,teklifi değerlendirmeye alınmamış istekli tarafından başvurulabilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap