KÖYDES iş deneyim

Yayın Tarih: 14.06.2016 03:06
Özet

Merhaba hocam.. daha önce sorduğum KÖYDES iş deneyim belgesi ile ilgili olarak, bu belgelerin EKAP kayıtlarının yapılması gerektiğini, 1 temmuz 2016 dan itibaren kullanılamayacağını belirtmiştiniz.. bu konuda KİK kararı yada bu yönde bir düzenleme var mı….


Merhaba hocam.. daha önce sorduğum KÖYDES iş deneyim belgesi ile ilgili olarak, bu belgelerin EKAP kayıtlarının yapılması gerektiğini, 1 temmuz 2016 dan itibaren kullanılamayacağını belirtmiştiniz.. bu konuda KİK kararı yada bu yönde bir düzenleme var mı….


Cevabımız

Bu yönde yeni herhangi bir düzenleme olmamış olup, görüşümüzde bir değişiklik yoktur. 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 4734 sayılı Kanuna tabi değildir (01.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-97 sayılı Kurul Kararı) ancak bu birliklerin başkanları merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. İhale yetkilisi de Merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Birliklerin mal, hizmet ve yapım işleri ihaleleri sonucu iş üzerinde kalan isteklinin sözleşme konusu işi bitirmesi durumunda iş bitirme belgesini ilgili valilik, kaymakamlık, il özel idaresi düzenlemektedir. Düzenleyen birimler iş deneyimini düzenlemeye yetkili idarelerdir.  Dolayısıyla 4734 kapsamı dışında olsa da bunların da  iş deneyimini düzenleyen idare tarafından EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki açıklanan mevzuat hükümleri gereği 01.07.2016 tarihinden sonra EKAP'a kayıtlı olmayan iş deneyim belgelerinin kullanılamayacağı düşünülmektedir.

See more at: http://www.ihalece.com/UstadaSorCevap.aspx?SoruID=204#sthash.He0cVrGi.dpuf

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap