Noter tarafından onaylatılan sözleşmelerde damga vergisi noter tarafından mı kesilir?

Yayın Tarih: 15.11.2016 07:11
Özet

Merhaba hocam. notere onaylattırılan ihale sözleşmeleri… bu sözleşmelerde ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi bedeli, noter tarafından mı tahsil ediliyor?


Merhaba hocam. notere onaylattırılan ihale sözleşmeleri… bu sözleşmelerde ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi bedeli, noter tarafından mı tahsil ediliyor?


Üst Konuları: Damga Vergisi

Cevabımız

Evet. Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler. Almadıkları taktirde noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır. Dolayısıyla noterlerin tastik ettikleri sözleşmelerin damga vergisinin kesilip kesilmediğinin kontrolünü yapması, kesilmemiş ise cezaya maruz kalmamak için damga vergisini kesmesi gerekmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap