Ortak girişim olarak teklif verilen ihalede imza sirkülerindeki imzalar işe teklif zarfının üzerindeki imzaların uyuşmaması durumunda ne yapılır?

Özet

Hizmet alım ihalesinde 3 ortaklı ortak girişim yapılımıştır.bu ortaklara ait imza sirkülerindeki imzalarla, zarf üzerindeki ve teklif mektubundaki imzalar uyuşmamaktadır.bu konuda nasıl bir uygulama yapılmalıdır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım ihalesinde 3 ortaklı ortak girişim yapılımıştır.bu ortaklara ait imza sirkülerindeki imzalarla, zarf üzerindeki ve teklif mektubundaki imzalar uyuşmamaktadır.bu konuda nasıl bir uygulama yapılmalıdır?

Cevabımız

Teklif mektubundaki imza ile İmza sirküsündeki imza örneğinin birbiriyle uyumlu olması gerekli olup komisyonun imzaların farklı kişilere ait olduğu yönünde bir kanaati oluşması sonucunda kriminal inceleme yaptırılmasına karar  verilmesi  ve kriminal inceleme yapacak mercinin imza beyannamesindeki imza ile teklif mektubundaki imzaların üzerinde el yazısı ile imza tetkiklerinde kullanılan tersim tarzı, seyir, işleklik derecesi, ritim, eğim, boyut, örgü, form, bağlantı şekli, karakteristik özellikler, yapılar arası aralıklar, başlama ve bitiriliş karakteristikleri, örgüleniş, işleklik gibi kişiselliği oluşturan grafolojik ve grafometrik tanı unsurları dikkate alınarak inceleme yapılması gerekmektedir. bu incelemeden gelecek sonuca göre ihale komisyonu teklifin değerlendirmeye alabilir veya değerlendirme dışı brakabilir. 

Teklif mektubundaki imza ile İmza sirküsündeki imza arasında çok bariz fark yok ise imzanın kişinin el yazısı ile ad ve soyadını yazmasından ibaret olduğu, yerleşik Yargıtay kararlarında kişinin imzasında belli sembolleri kullanabileceği, imzanın bir şekil şartının bulunmadığı, imza iradesi taşımasının önemli olduğu, idarenin tereddüde düşmesi durumunda ihale komisyonunca imza sahibinin beyanı alınarak imzanın kendisine ait olup olmadığının sorulması, imzayı ikrar etmesi halinde başkaca incelemeye gerek kalmaksızın belgenin geçerli kabul edilebileceği değerlendirilmektedir.​İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap