Özel sektör iş deneyiminde şartlar nelerdir?

Yayın Tarih: 23.12.2016 08:12
Özet

Sn Hocam, yemek ihalesi ekaptan 11 döküman indiren var 3 istekli katıldı 1i boş dosya verdi 2isteklininde fiyatları arasında 10 krş fark var ancak 2 side yak.maliyet üstünde iptal edebilirmiyiz birde uygun teklifin iş deneyimi özel sektör iş deneyimi verdi.iş deneyimde sözleşme tarihi 1.10.2016 başlr 07.11.2016 bitryazıyor ama söz.07.11.2016 imzalanmış,fatura 01.10.2016 ta 09.30 da ilk faturakesilmiş,sözmede […]


Sn Hocam, yemek ihalesi ekaptan 11 döküman indiren var 3 istekli katıldı 1i boş dosya verdi 2isteklininde fiyatları arasında 10 krş fark var ancak 2 side yak.maliyet üstünde iptal edebilirmiyiz birde uygun teklifin iş deneyimi özel sektör iş deneyimi verdi.iş deneyimde sözleşme tarihi 1.10.2016 başlr 07.11.2016 bitryazıyor ama söz.07.11.2016 imzalanmış,fatura 01.10.2016 ta 09.30 da ilk faturakesilmiş,sözmede yemek miktarları yok ama her fatura 2500 kahv.2500öğ.yem.2500 akş yemeği olarak kesilmiş faturalarda kdv istinası yok,faturalarda yemek veren firma kaşesi ilefatura üzerinde ve sözleşmede adresler tutmuyor,ve sgk bildirgessinde çalışan iki bayn gösterilmiş bunların meslek kodları tutmuyor


Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Cevabımız

1.Rekabetin sağlanmadığını düşünüyorsanız idare olarak ihaleyi iptal edebilirsiniz. Buna ilişkin Kamu ihale kurulu kararları ve Danıştay kararları mevcuttur.

2. Özel sektör iş deneyim belgesi  için; bedel içeren sözleşme ve sözleşmeye ilişkin faturaların olması gerekmektedir.

Söz konusu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter,  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir. 

3. İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

4. Sözleşme ile faturaların uyumlu olması gerekmekte olup, idarece tereddüt varsa bunun için ilgili vergi dairesine sorularak veya bizzat ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek kabulüne veya kabul olmamasına karar verilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap