ihale-soru-cevap-logo.png

" deneyiminde " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

A...ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin adresinci değişikliğinin tesciline ilişkin 08.10.2015 tarih ve 8921 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 52’nci sayfasında yeni adresin Z….t Mah. 655. Sok. No:23/B olarak belirlendiği; K...ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin adres değişikliğinin tesciline ilişkin 09.07.2015 tarih ve 8859 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 49’uncu sayfasında adresinin Z…t Mah. 655. Sok. No:23/A olarak belirtildiği, firmaların adres bilgileri aynı olmamakla birlikte, << Devamını Oku>> [903]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından personel taşıma sözleşmesi sunulduğu, sözleşmenin A...ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti. ile E...ru Tekstil Nakış Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı, sözleşmede sözleşmeyi imzalayanların unvanları ve imzalarının olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’inci maddesinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere << Devamını Oku>> [4896]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının iş deneyim belgesini tevsik amacı ile sunulan iş bitirme belgesi ve eki olan sözleşme, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı faturalar ile sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığına dair belgelerin sunulmuş olmasının yeterli olduğu değerlendirildiğinden sözleşmeye ait damga vergisinin vergi dairelerine yatırıldığına dair makbuzunun sunulmasına gerek olmadığı, söz konusu iş deneyim belg << Devamını Oku>> [3272]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklilerce iş deneyimini tevsik amacı ile sunulacak bir belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş grupları listesinin A/V grubunda bulunan otoyollar, devlet, il ve köy yolları, cadde ve sokak yapım işleri kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işte; belirtilen Tebliğ düzenlemesinde yer alan “altyapı + üstyapı” ifadesi gereğince A/V grubunda yer alan işlerin hem altyapısının hem de üstyapısının yapılmış olması gerekmektedir. Karayolu Teknik Şartnames << Devamını Oku>> [2201]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin sunduğu iş bitirme belgesine konu işin sözleşme tarihinin 22.11.2010 olduğu, iş bitirme belgesine konu işteki sığınak binası yapılması işinin tutarının 473.629,72 TL olduğu, ayrıca ihale ilan tarihinin 06.09.2012 olduğu anlaşıldığından, bu iş bitirme belgesine konu işin ihaledeki benzer işe konu kısmının güncellenmiş tutarının 540.422,97 TL olduğu, bu güncellenmiş tutarın (540.422,97 TL) İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin teklif bedelinin (3.781.000,00 << Devamını Oku>> [1001]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin her iki firma tarafından imzalandığı, sözleşmeye ek olarak 10 adet başvuru sahibi istekli tarafından düzenlenmiş fatura örneğinin ve ödemelere ilişkin banka dekontlarının sunulduğu, sözleşme tutarının istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı, M…n Yıldız, R…n Karatay, Ş…p Kaya, En…n Kaya, Ş…r Kaya ve Er…n Kaya adına düzenlenmiş 2014 ve 2015 yıllarına ait farklı dönemlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu, diğer taraftan sözl << Devamını Oku>> [1167]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece başvuru sahibinin şikâyetine verilen cevapta faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, oda kayıt sicil sureti, imza sirküleri, vekâletname, hizmet alımı sözleşmesi ve damga vergisi beyannamesinin hem asıllarının hem de fotokopilerinin sunulduğunun, faturanın ise sadece renkli fotokopisinin sunulduğunun belirtildiği görülmüş olup bu çerçevede başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu faturanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [2024]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı açık ihalede idari şartnamemizde teklif bedelinin i kadar iş deneyim belgesi sunma şartı koyuldu. isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi ₺100  (2012 yılında), ekaptan güncelleyince ₺150 bulunuyor. buna göre bu istekli en çok ₺400'lik mi, yoksa ₺600'lik mi teklif verebilir? << Devamını Oku>> [974]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sn Hocam, yemek ihalesi ekaptan 11 döküman indiren var 3 istekli katıldı 1i boş dosya verdi 2isteklininde fiyatları arasında 10 krş fark var ancak 2 side yak.maliyet üstünde iptal edebilirmiyiz birde uygun teklifin iş deneyimi özel sektör iş deneyimi verdi.iş deneyimde sözleşme tarihi 1.10.2016 başlr 07.11.2016 bitryazıyor ama söz.07.11.2016 imzalanmış,fatura 01.10.2016 ta 09.30 da ilk faturakesilmiş,sözmede […] << Devamını Oku>> [1026]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektör iş deneyimi olarak kulanılacak sözleşmelerin ek protokolleri sözleşmenin devamı niteliğinde olan protokol iş arttırışı olarak değerlendirilebilir mi? << Devamını Oku>> [599]