Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Farklı İşçilik Ücret Oranları Belirlenmesi Zorunlu mudur?

Özet

Merhaba, konservasyon hizmet alımı ihalesinde çalıştırılacak personelin nitelikleri "ilgili bölümlerde yüksek lisans, lisans eğitimi almış olmak veya Meslek Yüksek Okulu, Meslek Lisesi restorasyon, … mezunu olmak veya bu alanlarda özel veya kamu kurumlarında … saat eğitim almış olmak" maddesiyle sayılmıştır. Ancak işçilik ücreti asgari ücretin yüzde …. fazlası olarak tek belirlenmiştir. Aynı işte çalışacak farklı […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, konservasyon hizmet alımı ihalesinde çalıştırılacak personelin nitelikleri "ilgili bölümlerde yüksek lisans, lisans eğitimi almış olmak veya Meslek Yüksek Okulu, Meslek Lisesi restorasyon, … mezunu olmak veya bu alanlarda özel veya kamu kurumlarında … saat eğitim almış olmak" maddesiyle sayılmıştır. Ancak işçilik ücreti asgari ücretin yüzde …. fazlası olarak tek belirlenmiştir. Aynı işte çalışacak farklı öğrenim durumlarına sahip olacak personel için farklı işçilik ücreti belirlenmesine yönelik hüküm var mıdır?

Cevabımız

İşte çalışacak farklı öğrenim durumlarına sahip olacak personel için farklı işçilik ücreti belirlenmesine yönelik hüküm bulunmamakta olup idareler belirlemektedir.

4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin (e) bendinin 1 numaralı alt bendinde; “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Denilmektedir. Ancak Bakanlar kurulunca buna ilişkin herhangi bir belirleme şimdiye kadar yapılmamıştır. Çalıştırılacak personelin ücretlerinin belirlenmesi idare inisiyatifine bırakılmıştır. Bundan dolayı aynı iş için her idarede farklı ücretler öngörülmekte ve verilmektedir.

Bir idare idarelerce söz konusu personel için verilen piyasada belirlenmiş ücretler, odalar tarafından belirlenmiş taban ücretler ile kamu idareleri için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş sözleşmeli ücret tavan sınırları gibi ücretlerin esas alınarak değerlendirilmesi, idarelerin  bunları göz önüne alarak ihalelerde idari şartnamede çalıştırılacak personelin ücretlerini  buna göre belirlemesi gerektiği değerlendirilmektedir. 



İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap