Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir?

Yayın Tarih: 28.04.2015 11:04
Özet

Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir?


Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir?


Üst Konuları: PÇDHA İhaleleri

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde değişen 78.1 maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları;

·  İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği,

· Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı

·Yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler olarak tanımlanmıştır.[1]

Söz konusu kritere uyan hizmet alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap