ihale-soru-cevap-logo.png

" İhaleler " ile Etiketlenmiş İçerikler


Merhaba, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ek 2'nci maddesine göre ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ihalelerin, elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu belirtilmiş olup pazarlık usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin de 0 << Devamını Oku>> [249]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği(İlanı ya da Duyurusu 20.07.2021 Tarihinde veya Bu Tarihten Sonra Yapılan İhaleler İçin) İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği(İlanı ya da Duyurusu 20.07.2021 Tarihinde veya Bu Tarihten Sonra Yapılan İhaleler İçin) İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği (İlanı ya da Duyurusu 20.07.2021 Tarihinden Önce Yapılan İhaleler İçin) Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği (İlanı << Devamını Oku>> [186]


duyurular ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İçişleri Bakanlığınca 23 Nisan ile 26 Nisan 2020 tarihleri arasından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 24 Nisan 220 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan ihalelerin 27 Nisan 2020 tarihinde ne zaman yapılacağı ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağı veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda ihale tarihi ertelenebileceğine ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK)  duyurusu yayınlanmıştır. << Devamını Oku>> [319]


3 Mart 2020 tarihinden itibaren Kamu idareleri tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 5.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir Kamu idarelerince 5.000,00 TL'nin üzerindeki doğrudan temine yönelik alımlarda da vergi borcu sorgulamasının yapılması ve vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [1186]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu duruma göre, şartnamede idareye teslimi istenilen malzemelerin mülkiyeti davacı da kalsa bile belli bir maliyet karşılığında temin edilebileceği ve bu malzemelerin temini giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.30.maddesi kapsamında amortisman gideri olarak kabul edilmesinin mümkün olmaması karşısında, fiyat teklifini oluşturma noktasında tereddüt oluşturabilecek nitelikte bu eksik düzenlemenin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [523]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan fiilin yasaklamayı gerektiren bir fiil olduğuna ilişkin karının başka ihaleler için o isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin gerekçesi olduğu hk. << Devamını Oku>> [715]


İhale Mevzuatında Dikkate Alınacak 2018/2019 Yılı Kesinleşmiş SGK Borçları Aşağıdaki Şekilde Hesaplanmıştır. << Devamını Oku>> [6746]


25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulama kiriterleri getirildi. bu kriterleri neler, hangi mal alımı ihaleleri için aşı düşük teklif sorgulaması yapılmalıdır. << Devamını Oku>> [2355]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın üstadım; 2019 yılı sgk borç çizelgesini yayınlayabilir misiniz?Teşekkürler << Devamını Oku>> [724]


kamu mali hukuki yönetim muhasebe ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com