Personel çalıştırmaya dayalı ihalelerde giyim,ayakkabı vs. yaklaşık maliyet hesaplanmasında nasıl hesaplanır?

Yayın Tarih: 14.12.2015 04:12
Özet

Personel çalıştırmaya dayalı ihalelerde giyim,ayakkabı v.s yaklaşık maliyet hesaplanmasında maliyet nasıl hesaplanır.


Personel çalıştırmaya dayalı ihalelerde giyim,ayakkabı v.s yaklaşık maliyet hesaplanmasında maliyet nasıl hesaplanır.


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Cevabımız

Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır.

Çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlere, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri vs. dahil olduğundan yaklaşık maliyette ayrıyetten hesaplanmıyor.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap