Şantiye şefi ve Saha mühendisi olarak almış olduğum iş bitirme belgelerini, tek ortak olarak kurmuş olduğum ltd şirkette en erken ne zaman kullanabilirim?

Özet

Merhaba. Şantiye şefi ve Saha mühendisi olarak almış olduğum iş bitirme belgelerini, tek ortak olarak kurmuş olduğum ltd şirkette en erken ne zaman kullanabilirim. Ltd şirketimde Diplomayı 5 sene sonra kullanabiliyorum ama iş bitirme/denetleme belgelerini 1 yıl sonra kullanabileceğim söyleniyor. Doğru mudur?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Şantiye şefi ve Saha mühendisi olarak almış olduğum iş bitirme belgelerini, tek ortak olarak kurmuş olduğum ltd şirkette en erken ne zaman kullanabilirim. Ltd şirketimde Diplomayı 5 sene sonra kullanabiliyorum ama iş bitirme/denetleme belgelerini 1 yıl sonra kullanabileceğim söyleniyor. Doğru mudur?

Cevabımız

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39'uncu maddesine göre; "Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur."

Bu kapsamda tek kişilik bir limited şirket da kursanız çok ortaklı limited şirkette kursanız ihale tarihinden bir yıl öncesine kadar şirketin  yarıdan fazla hissesine sahip olmanız gerekir.

Ancak tüzel şirket yerine ihaleye şahıs olarak girerseniz veya adi ortaklık olarak girerseniz o zaman iş deneyiminin tevsiki açısından bir yıl beklemeniz gerekmez. Diğer taraftan anonim şirketler için tescil şartı aranmadığından farklı durumlar ortaya çıkabilecektir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap