SGK borç limitinin altında kalmasına rağmen “BU İŞVERENİN BORCU VARDIR BU BELGE İLE İHALEYE KATILINAMAZ” yazıyor. Bunun sebebi nedir?

Yayın Tarih: 21.03.2017 09:03
Özet

Fİrma tarafından sunulan SGK borç durumunu gösterir belgedeki borç tutarı, SGK borç limitinin altında kalmasına rağmen "BU İŞVERENİN BORCU VARDIR BU BELGE İLE İHALEYE KATILINAMAZ" yazıyor. Bunun sebebi nedir? Bu durumda ne yapmamız lazım?


Fİrma tarafından sunulan SGK borç durumunu gösterir belgedeki borç tutarı, SGK borç limitinin altında kalmasına rağmen "BU İŞVERENİN BORCU VARDIR BU BELGE İLE İHALEYE KATILINAMAZ" yazıyor. Bunun sebebi nedir? Bu durumda ne yapmamız lazım?


Üst Konuları: SGK Borcu

Benzer Yazılar

Cevabımız

Sosyal Güvenlik Kurumunun  01.10.2007 tarih ve 75 sayılı Genelgesine göre; ihaleye katılacak isteklilerden, ihale tarihi itibarıyla kapsama giren kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçları bulunan işverenlerin, bu borçlarını ihale tarihi itibarıyla  ödeseler dahi, kendilerine verilen yazılarda, “ ….. (ihale tarihi) tarihi itibarıyla borcunuzun bulunduğu ve söz konusu borcunuzun …. (ihale tarihi) tarihi itibarıyla ödendiği tespit edilmiştir. İş bu belge … ihalelere katılmak amacıyla kullanılamaz.” denilmektedir.  ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2. Md. Göre ihale mevzuatında dikkate alınacak kesinleşmiş SGK borçları  belirlenmiş olup buradaki SGK borç sınırlarının dikkate alınması gerekmektedir. SGK tarafından verilen belgede “İş bu belge … ihalelere katılmak amacıyla kullanılamaz.” denilmesinin sebebinin eski mevzuattan kaynaklanan program hatası olduğu düşünülmektedir.

İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ SGK BORÇLARI *

(01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arası)

İsteklinin Niteliği

Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret

Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 7,5

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı

 

(01.01.2017–31.12.2017)

(01.01.2017–31.12.2017)

(01.01.2017–31.12.2017)

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok

1.777,50 TL

13.331,25 TL

13.331,25 x 3 =

39.993,75 TL

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Varsa

1.777,50 TL

13.331,25 TL

13.331,25 x 6 =

79.987,50 TL

 

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

1.777,50 TL

13.331,25 TL

13.331,25 x 3 =

39.993,75 TL

 

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

1.777,50 TL

13.331,25 TL

13.331,25 x 3 =

39.993,75 TL

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok

1.777,50 TL

13.331,25 TL

13.331,25 x 3 =

39.993,75 TL

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı / Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından

1.777,50 TL

-

1.777,5 x 3 =

5.332,50 TL

 

Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 27.04.2017 tarih ve 29696 Resmi Gazete)  Borcu dikkate alınacaktır

1.777,50 TL

-

1.777,5 x 3 =

5.332,50 TL

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)

 

 

* Kapsana Dahil Borçlar Şunlardır;  

- Sigorta Primi 

- İşsizlik Sigortası Primi 

- Sosyal Güvenlik Destek Primi 

- Primlere İlişkin Gecikme Cezası-Gecikme Zammı-Diğer Fer ’ileri  

- Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıkları 

- Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıklarının Fer’ ileri 

* KİGT. 17.3.2. Md. Göre hazırlanmıştır. 

- See more at: http://www.ihalece.com/AnalizDetay.aspx?analizId=33#sthash.oDSlwU9j.dpufİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap