Sözleşme devrinde noter onayı gerekiyor mu ?

Yayın Tarih: 03.01.2017 02:01
Özet

Sözleşme devri yaparken noterden onay gerekiyor mu ?


Sözleşme devri yaparken noterden onay gerekiyor mu ?


Üst Konuları: Sözleşme Uygulamaları

Benzer Yazılar

Cevabımız

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16. maddesinde; “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26. madde hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır. 

Kamu ihale genel tebliğinin 27.3 maddesinde ise "sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde, aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir" denilmektedir.

Kanunda notere ilişkin şart olmasa da yukarıdaki tebliğ maddesi uyarınca devrin noter tarafından onaylanması gerektiği anlaşılmaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap