Sözleşme imzalarken SGK borcunun olması durumunda ne yapmamız gerekir/ bu SGK prim borcu istisna tutarı 2016 yılı ne kadardır?

Yayın Tarih: 30.06.2016 04:06
Özet

üstadım saygılar sözleşme imzalarken ssk borcu yoktur yazısın da yüklenicininin borcunun olması durumunda ne yapmamız gerekir. Örneğin 500.00 tl lik bir borç olursa buna istinaden sözleşme imzalamamız gerekirmi. Bununla ilgili istisnai durumlar varmıdır. tsk ederim iyi çalışmalar.


üstadım saygılar sözleşme imzalarken ssk borcu yoktur yazısın da yüklenicininin borcunun olması durumunda ne yapmamız gerekir. Örneğin 500.00 tl lik bir borç olursa buna istinaden sözleşme imzalamamız gerekirmi. Bununla ilgili istisnai durumlar varmıdır. tsk ederim iyi çalışmalar.


Üst Konuları: Vergi Ve/Veya SGK Borcu

Benzer Yazılar

Cevabımız

Sorunuzdaki örneğe göre cevap verirsek 500 TL lik borcu olan isteklinin SGK borcu olduğu kabul edilemez, sözleşme imzalayabilirsiniz. Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2. maddesindeki düzenlemelere göre Kanun koyucu bir takım istisnalar getirmiştir.

Buna göre;

 “2) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (a) bendi kapsamına giren (7 numaralı alt bendinde belirtilen borçlar hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

3) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan ve (a) bendinin 7 numaralı alt bendinde belirtilen sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

4) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

5) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin prim, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

6) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (c) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin ((a)   bendinin 7 numaralı alt bendinde belirtilen borçlar hariç) sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

7) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan, (c) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan sigortalılığından doğan prim borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

8) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın alt sınırının 3 katını aşmayan ve(Değişik ibare: 25/12/2013-28862 R.G./ 1. md.)(ç) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılan sigortalılığından doğan prim borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,

9) Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları borçları,

10) İlgili Kanunlar uyarınca takip ve tahsil görevi verilmiş olan özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zamları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir. “

bu hükme göre 2016 yılındaki SGK borcu kabul edilmeyecek tutarlar.

İsteklinin

Niteliği

Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret

(01.01.2016–31.12.2016)

Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 6,5

(01.01.2016–31.12.2016)

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı

(01.01.2016–31.12.2016)

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok

1.647,00 TL

10.705,50 TL

10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Varsa

1.647,00 TL

10.705,50 TL

10.705,50 x 6 = 64.233,00 TL

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

1.647,00 TL

10.705,50 TL

10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

1.647,00 TL

10.705,50 TL

10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok

1.647,00 TL

10.705,50 TL

10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı / Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından

1.647,00 TL

-

1.647,00 x 3 = 4.941,00 TL

Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 27.04.2016 tarih ve 29696 Resmi Gazete)  Borcu dikkate alınacaktır

1.647,00 TL

-

1.647,00 x 3 = 4.941,00 TL

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap