Teklif Mektubu Şekli

Yayın Tarih: 14.07.2017 05:07
Özet

İyi günler, Birim fiyat teklif mektubunda firmaya ait bilgiler üst tarafta yazılı ancak imza bölümünde kaşesi yok ama imzası var yetkili kişilerce imzalı. Bu teklif değerlendirmeye alınır mı? Alınırsa neden kanuni dayanağı nedir. Teşekkürler


İyi günler, Birim fiyat teklif mektubunda firmaya ait bilgiler üst tarafta yazılı ancak imza bölümünde kaşesi yok ama imzası var yetkili kişilerce imzalı. Bu teklif değerlendirmeye alınır mı? Alınırsa neden kanuni dayanağı nedir. Teşekkürler


Benzer İçerikler: , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

Teklif mektubunun dip not 4 ncü maddesinde "Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm incelendiğinde her nekadar  kaşe (Standart  Form  KİK014.4/Y) "Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –   Kaşe ve İmza4" düzenlemesinde bulunsada TEKLİF MEKTUBUNDA "Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı" YAZILDIĞINDAN İMZA OLMASI DURUMUNDA  TEKLİFİ GEÇERLİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap