Tekliflerin geçerlik süresini uzatmayan bir istekliye ikinci kez sorularak teklif geçerlik süresinin uzatılmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap