Teknik şartnamede istenilen belgeler idari şartnamede ve ilanda yer verilmediğinde ne yapılır?

Yayın Tarih: 07.10.2016 08:10
Özet

Merhaba hocam. teknik şartnamede istenilen TSE vb belgeler, idari şartname ve ihale ilanında istenmemiş.. bu durumda ne yapmak gerekiyor….


Merhaba hocam. teknik şartnamede istenilen TSE vb belgeler, idari şartname ve ihale ilanında istenmemiş.. bu durumda ne yapmak gerekiyor….


Üst Konuları: İdari Şartname

Benzer Yazılar

Cevabımız

Bildiğiniz gibi ihale sürecinde istenilen belgeler idari şartnamede yeterlik kriterleri kısmında belirtilir ve bu kriterler ilanda yer alır. Teknik şartnamede ise sözleşme imzalaması aşamasından sonraki hususlar değerlendirilerek, uygulama aşamasında bu belgelerin uygunluğu değerlendirilir. Yani İdare olarak yeterlik kriteri olarak öngörmek istediğiniz TSE gibi hususların idari şartnamede yazmanız gerekirdi. KİK'in buna ilişkin istikrarlı kararları mevcut (sitemizden bulunabilir) Ancak Danıştay'ın da istikrarlı vermiş olduğu kararlarda teknik şartnamede yazılmış olsa dahi yeterlik kriteri olarak belirlenen hususların istekli tarafından ihale aşamasında getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Örnek Danıştay kararı: http://www.ihalece.com/KararDetay.aspx?kararId=1582

Burada idare olarak teknik şartnamede isteklilerin ihale aşamasında getireceği belgeler arasında saymış iseniz isteklilerin getirmesi gerekir, ancak teknik şartnamede yeterli kriteri olarak öngörmemişseniz sadece uygulacak kriterler arasında sayılmış ise ihalenin iptal edilerek idari şartnamede tekrar düzenleme yapılarak tekrar ihaleye çıkılmasının doğru olacağı değerlendirilmtektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap