Üniversiteye ait taşınmaz nasıl devir edilebilir?

Özet

Üniversiteimize ait bir binada bulunan 50 m2 bir dükkanı üniversite yönetim yada senato kararı ile Üniversite vakfına devir işlemi yapabilirmiyiz..


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üniversiteimize ait bir binada bulunan 50 m2 bir dükkanı üniversite yönetim yada senato kararı ile Üniversite vakfına devir işlemi yapabilirmiyiz..

Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

Kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların birbirlerine bedelsiz olarak tahsis ve devri ile; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu idarelerine tahsis ve devir işlemleri “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmakta olup devir işlemleri kamu idareleri arasında yapılmaktadır.

Bunun yanında üniversiteye ait taşınmazın kiralanması ve satışı yapılması isteniyor ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun açık ihale usulüne göre ihale edilmesi gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap