Uygulama projelerinin yükleniciye hazırlatılması

Özet

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12’nci maddesinde uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanmasının istenebileceği ve ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden yükleniciye proje bedeli ödenebileceği belirtilmektedir. Bu maddeden, bir yapım işi kapsamında hem uygulama projesinin hazırlatılması ve hem aynı işin yapımının yaptırılmasının mümkün olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12’nci maddesinde uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanmasının istenebileceği ve ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden yükleniciye proje bedeli ödenebileceği belirtilmektedir. Bu maddeden, bir yapım işi kapsamında hem uygulama projesinin hazırlatılması ve hem aynı işin yapımının yaptırılmasının mümkün olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz?

Cevabımız

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Projelerin uygulanması" başlıklı 12'nci maddesinde"Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre idarece öngörülmeyen proje değişiklikleri idarece yapılabileceği gibi yeni birim fiyatlarına ilişkin esaslara göre hesaplanacak bedel karşılığında yükleniciden de istenebilir veya yüklenici tarafından proje değişikliği yapılması teklif edilen proje değişikleri idarenin onayına istinaden yürürlüğe girer, bu revize projenin onayına istinaden işin yapılmasına devam edilir.

Bu maddenin kapsamda değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap