Yaklaşık maliyet guncelleme

Özet

Merhaba hocam,bu yıl bir mal alımı ihalesi yapacağız, geçen yılda aynı mal alımı ihalesi yapmıştık..ihale teklif edilen fiyatları güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplamak istiyoruz ? Bu şekilde hesaplamak uygun olurmu ? Uygun ise nasıl güncellemek doğru olur (yi- Üfe..vb)… Teşekkür ederim.. kolaylıklar dilerim


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam,bu yıl bir mal alımı ihalesi yapacağız, geçen yılda aynı mal alımı ihalesi yapmıştık..ihale teklif edilen fiyatları güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplamak istiyoruz ? Bu şekilde hesaplamak uygun olurmu ? Uygun ise nasıl güncellemek doğru olur (yi- Üfe..vb)… Teşekkür ederim.. kolaylıklar dilerim

Üst Konuları: Üstada Sor

Benzer İçerikler: , , , ,

Cevabımız

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Yaklaşık maliyetin hesaplanması

        " MADDE 8 – (3) İdare, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar:

        

ç) (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./3.md.) İdare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise bu alımlarda ortaya çıkan sözleşme bedelleri, endeks veya Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olanı kullanmak suretiyle güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir." hükmü doğrultusunda yaklaşık maliyetin güncellemesinin yapılması gerekir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap